VERANA – VerksamhetsAnalys

Vi erbjuder banker och kreditinstitut kostnadsfri hjälp med att bringa ordning i företag som av olika anledningar befinner sig på ett sluttande plan. Finns det en sund affärsidé finns det en lösning.

Vår affärsidé är enkel

Vi analyserar varför företagets lönsamhet och ekonomi är otillfredsställande och gör därefter nödvändiga förändringar i t.ex. bolagets affärsmodell, ekonomiska styrning, bemanning, marknadsföring och försäljningsstrategier.

Genomlysning

Med kompetens inom juridik, ekonomisk styrning, marknadsföring, HR och företagsorganisation kan vi snabbt konstatera huruvida företaget kan göra en lyckad turnaround eller inte.

Enkelt och bra för alla parter

Vi tar endast betalt om vårt uppdrag lyckas. Når vi inte de uppsatta målen är tjänsterna kostnadsfria.

Våra samarbetspartners och uppdragsgivare är primärt banker, kredit- och låneinstitut.